Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Fibersamarbete i östra Småland

Håkan Dahlgren, vd vid Nybro Energi och Anna Karlsson, vd vid Kalmar Energi.
Håkan Dahlgren, vd vid Nybro Energi och Anna Karlsson, vd vid Kalmar Energi.
Publicerad av
Peter Höök - 20 dec 2018

Med ett lokalt och flexibelt alternativ till de nationella aktörerna minskar vi avstånden och snabbar upp kommunikationen åt våra kunder. Detta sker genom en helt ny sammankoppling av Nybro- och Kalmar Energis respektive fibernät.

Det finns ett stort intresse från näringslivet både lokalt och nationellt för den förbindelse som öppnas mellan Nybro och Kalmar. Både Nybro Energi och Kalmar Energi arbetar med öppna lösningar för att ge sina kunder en valfrihet och genom samarbetspartners ett ökat utbud av tjänster. Med öppna förutsättningar skapas möjlighet för lokala aktörer att växa, samtidigt som intresset för nationella tjänsteleverantörer att etablera sig i regionen ökar.

– Med denna förbindelse står vi väl rustade för framtida samarbeten både lokalt och nationellt säger Anna Karlsson, vd vid Kalmar Energi.

Möjligheten till sammankoppling har utvecklats ur Nybro Energis offensiva utbyggnad på landsbygden samt Kalmar Energis utveckling av sin stadsnätsverksamhet. Närheten mellan Nybro Energis landsbygdsnät och Kalmar Energis etablering av kraftvärmeanläggningen i Moskogen var en nyckel för sammankopplingen. En annan nyckel var ett gott etablerat samarbete på andra områden mellan energibolagen.

– Satsningen kommer att ge kommunerna, offentlig sektor, företag och privatpersoner bättre förutsättningar för en digital utveckling i en fiberinfrastruktur utan begränsningar och inlåsningar säger Håkan Dahlgren, vd vid Nybro Energi.

Kraven på robusthet och säkerhet skärps med de nya tjänster som är under utveckling vilka även innefattar vård och omsorgstjänster. Antal fiber och kapaciteten i förbindelsen dimensioneras för att klara en växande efterfrågan framöver.

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...

Annons