Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Säkrar Backa för översvämning och skred

Älvkanten Backa Bergö/Backa Strand Hisings Backa. Foto: Ytterbygg
Älvkanten Backa Bergö/Backa Strand Hisings Backa. Foto: Ytterbygg
Publicerad av
Peter Höök - 19 dec 2018

Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag, bland annat för att säkra fastigheten Backa 27:45 för översvämningar och skred. Ytterbygg har sedan 2012 drivit frågan om invallning på Backa Bergögata och projektet kommer drivas tillsammans med fastighetsägarna i området.

– Förväntade klimatförändringar gör att höga vattenstånd kommer ske oftare och med högre nivåer i framtiden vilket leder till att området nära kusten eller älven kan sättas under vatten, berättar Lars-Magnus Johansson, Projektör på Ytterbygg.

Projektet innebär att vi slipper risken för skred och att vi skapar en vall som skyddar fastigheterna. Det gör att områdets 300 företag kan fortsätta sin verksamhet utan störningar och att vi slipper omfattande skador på fastigheter och utrustning.

– Det har varit en lång väg med omfattande tekniska utredningar om stabiliteten vid älven. Vi har brottats med juridiska frågor som att det krävs vattendom i Mark och Miljödomstolen, bygglov från kommunen och ändringar i samfälligheten av lantmäteriet. Nu ser vi fram emot att starta arbetet, fortsätter Lars-Magnus Johansson.

Arbetet planeras starta till våren med stabilisering av marken med kalkcementpelare som förstärker leran. Under 2020 kommer ledningar ändras och pumpar anordnas för dagvatten. Invallningen i form av plastspont på betongsula kommer att byggas mot älven.

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...

Annons