Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Konjunkturinstitutet - nedgång för bygg- och anläggningsbranschen

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 19 dec 2018

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visar på en trendmässig nedgång för bygg- och anläggningsbranschen. Boverket kunde i sin senaste prognos peka på att antalet byggstarter sjunker stadigt de kommande åren. Behovet av reformer för ett ökat bostadsbyggande är större än på länge, kommenterar Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.

Skillnaden är stor mellan upplåtelseformerna. Antalet påbörjade hyresrätter fortsätter att utvecklas stabilt, medan tappet på bostadsrättssidan är markant. Det kommer enligt prognos påbörjas ca 25 000 hyresrätter per år under de kommande tre åren, medan antalet bostadsrätter går från ca 25 000 påbörjade i år, till ca 13 000 år 2019.

Finansieringen av bostäder har förlitat sig på hushållens förmåga och vilja att belåna sig för ständigt stigande belopp. Med stor bostadsbrist och ständig prisstegring har det varit möjligt för bostadsutvecklarna att sälja lägenheter på ritning två år innan inflyttning. Den modellen är nu i gungning då det finns en stor osäkerhet om vad prisnivåerna kommer att ligga på under de närmsta åren.

Produktionen av nya hyresrätter är mindre känslig för plötsliga fall i efterfrågan, men prognoser visar att nedgången kommer också inom den delen av nyproduktionen, allt eftersom att vakansrisken ökar som en konsekvens av höga hyror.

En finansiering som bygger på att hushåll, företag och banker ska stå för risken blir per automatik väldigt konjunkturkänslig. Minsta tecken på att kunderna inte är villiga att betala ett ständigt högre pris eller hyra, skickar signaler tillbaka om att strypa framtida utbudsökning. Resultatet blir att vi kommer allt längre ifrån det behov som Boverket har pekat ut, om 67 000 färdigställda bostäder per år fram till 2025.

Utan reformer på finansieringssidan kommer byggandet att avta, och bostadsbristen förvärras. Det här är det enskilt största bostadspolitiska problemet att lösa. Vi behöver en kontracyklisk bostadsfinansiering, som stimulerar fortsatt byggande när konjunkturen viker. Vårt förslag är statliga topplån, som kan ersätta det som marknaden inte mäktar med när riskviljan minskar. Så kan vi få en jämn byggtakt över tid, och tillgodose det stora behov av nya bostäder som kommer av ett Sverige som växer.

Annons

Annons

Annons