Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Projekt för bättre vattenmiljö får dela på 21 miljoner kronor

Foto: Peter Henriksen
Foto: Peter Henriksen
Publicerad av
Peter Höök - 18 dec 2018

Havs- och vattenmyndigheten delar ut totalt 21 miljoner kronor i bidrag till elva projekt för att minska övergödningen. Pengarna går till projekt för att öka kunskapen om internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten samt om återföring av näringsämnen. Satsningen pågår i tre år, 2018-2020, och är en del av regeringens satsning Rent hav.

Övergödning orsakar försämrad vattenkvalitet och i förlängningen även syrebrist. Långvarigt förhöjd näringstillförsel från landbaserade källor är den främsta orsaken till övergödning generellt. Lokalt kan läckage av fosfor från sjö- och havsbottnar, så kallad internbelastning, vara en källa för betydande påverkan.

– Förhöjd internbelastning kallas ofta för ”gamla synder” då det är resultatet av långvarigt förhöjt läckage av fosfor till vattenmiljön. Vi behöver kartlägga omfattningen av internbelastning, både på regional och nationell nivå, och flera av de åtgärder som föreslås för att minska den är fortfarande på försöksstadiet, säger Robert Almstrand, utredare på enheten för vattenförvaltning på HaV.

Bidragen som nu betalas ut ska bidra till ökad kunskap om bland annat internbelastningens omfattning i insjöar och kustvatten, fosforflöden i kust och hav, näringsupptag genom odling av blå fånggrödor och återföring av näringsämnen från sjöbottnar och våtmarker.

– Projekten kommer att bidra med nya, nödvändiga underlag och kunskap i vårt arbete mot övergödning, säger Robert Almstrand.

Annons

Annons

Annons