Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Riksdagen avvecklar investeringsbidraget till hyresbostäder

Byggstoppet ungdomar, barnfamiljer och äldre. Foto SABO
Byggstoppet ungdomar, barnfamiljer och äldre. Foto SABO
Publicerad av
Peter Höök - 17 dec 2018

Riksdagen beslutar att avveckla investeringsbidraget till nya hyresbostäder och studentbostäder. Men i stället för en ordnad avveckling snabbstoppas stödet, vilket innebär att tusentals planerade nya bostäder inte kommer att byggas. Civilutskottets förslag till riksdagsbeslut innebär att staten från och med årsskiftet inte får ingå några nya ekonomiska åtaganden avseende investeringsstödet. Efter den 31 december kan länsstyrelserna alltså inte behandla några ansökningar, oavsett när de lämnats in.

– Att det finns en politisk majoritet för att avveckla stödet är känt, men att det nu stoppas med två veckors varsel är anmärkningsvärt, säger Anders Nordstrand, Vd för SABO.

Beslutet innebär alltså inte bara stopp för framtida projekt, utan i praktiken också för ett stort antal projekt för vilka ansökan lämnats in under 2018 i enlighet med gällande förordning. Det beror på att antalet ansökningar ökat under hösten och att länsstyrelserna därför inte hinner behandla alla ansökningar under 2018.

– Detta får stora negativa konsekvenser för bostadsbyggandet. Att bygga nya bostäder kräver planering, projektering, upphandling och stora investeringsbeslut som i de flesta fall kan ta ett par år att ta fram, säger Anders Nordstrand.

Flera av SABOs medlemsföretag ligger långt fram i planeringen och har redan tagit investeringsbeslut där kalkylerna bygger på att man får investeringsstöd. Ansökningarna har skickats in till länsstyrelserna och man är i princip redo att sätta spaden i marken.

Men utan investeringsstöd förändras de ekonomiska förutsättningarna radikalt för dessa projekt. I några fall kommer husen att kunna byggas ändå – till högre kostnad och med högre hyror – men i de flesta fall måste projekten stoppas och nedlagda kostnader kommer att slå mot företagets ekonomi.

Annons

Annons

Annons