Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Stabil vinter i entreprenadbranschen

Foto: Caterpillar
Foto: Caterpillar
Publicerad av
Peter Höök - 13 dec 2018

Det vikande bostadsbyggandet och den säsongsmässiga nedgången för maskinentreprenörer påverkar branschen överraskande lite denna vinter. Det visar Maskinentreprenörernas senaste konjunkturbarometer; MEKO.­

– Man kan mellan raderna se att det finns en försiktighet. Men jag är något överraskad att det ser så pass stabilt ut för maskinentreprenörer. Det visar att företagen verkar i en mycket bredare bransch än byggsektorn som helhet, säger Hampe Mobärg, vd för bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörerna (ME).

Sedan ett antal år tillbaka redovisar ME en unik konjunkturbarometer som strikt fokuserar på maskinentreprenörernas bransch. Branschen sticker ut och visar tillväxt för femte året i rad när det gäller både omsättning och rörelseresultat. Trots svårigheter att rekrytera har antalet anställda i branschen stadigt ökat. Den senaste mätningen – Lucia-MEKO som visar den förväntade trenden de kommande sex månaderna är försiktigt positiv. Den säsongsmässiga nedgången vintertid för maskinentreprenörer finns där som vanligt, men efterfrågan på bolagens tjänster är fortsatt hög och investeringsviljan när det gäller maskiner har inte vikt sedan förra mätningen.

– Sedan den första MEKO-undersökningen 2015 har efterfrågan på tjänster vuxit rejält. Med 50 procent faktiskt. Investeringar i bostäder förväntas minska framöver, men när det gäller infrastruktur kan man räkna med en uppgång 2019 till 2020 på grund av den infrastrukturplan som ligger. Det finns också indikationer på att gruv- och metallindustrin planerar för större investeringar, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta som gör MEKO åt ME.

De senaste åren har MEKO-rapporten visat att kompetensförsörjning har varit det huvudsakliga hindret för branschen att växa i takt med efterfrågan. Rekrytering av personal med rätt kompetens har fortsatt ett stort problem, men har sedan förra mätningen (Midsommar-MEKO) lindrats något.

­

– Vi kan dock konstatera att rekryteringsfrågan är något som bransch- och arbetsgivarförbundet fortsatt måste hjälpa och stödja företagen med. ME driver egna yrkesskolor genom ME-skolan på ett tiotal platser i landet. Vi måste det då utbildningsansvariga samhällsaktörer anser att denna utbildning är för kostsam. Detta trots att utbildningen i princip är en säker väg in i ett välbetalt framtidsjobb, säger Hampe Mobärg.

En ny trend sedan ett antal år tillbaka är att maskinentreprenörer rekryterar allt fler tjänstemän inom projektering. Företagen växer och har de senaste åren allt oftare gått från att leverera maskintjänster till byggentreprenörer till att ta ansvar för hela egna entreprenader inom sektorn.

­– Investeringsbehovet när det gäller infrastruktur i Sverige är stort. Ofta tänker man då bara på järnväg och vägar. Men i dag investeras 12 miljarder per år i infrastrukturen för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Denna investeringsnivå skulle under kommande 20 åren behöva öka med 35 procent för att klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar och hav, enligt Svenskt Vatten, säger Hampe Mobärg.

Annons

Annons

Annons