Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Stor miljövinst när trävaror transporteras på tåg

Publicerad av
Redaktionen - 04 dec 2018

Foto och text: Berit Djuse

 

Det hör inte till vanligheterna att en gammal nedlagd järnväg rustas upp. Men det är precis vad som nu pågår. Efter snart 20 år i vila ska det i sommar återigen börja rulla godståg från Malungsfors på ett så kallat industrispår. Även sträckan Malung-Rågsveden i Äppelbo har fått en rejäl ansiktslyftning.

 

Det fanns ett behov av att frakta trävaror från Fiskarhedens trävaru AB i Transtrand. Men det fanns ingen fungerande järnväg. Fyra mil söder om Transtrand fanns en gammal nedlagd timmerterminal med en obrukbar järnväg. Persontrafiken från Malung till Borlänge lades ned 2011. Året därpå togs ERTMS regional i drift på Västerdalsbanan, banan var den första i världen med signalsystemet. Trots det lades underhållet ned på sträckan Rågsveden–Malung en kort tid. Botten var nådd för Västerdalsbanan, det triggade Hans Unander, då riksdagsledamot för S, numera kommunalråd i Malungs-Sälens kommun och Olle Larsson, vd på Fiskarhedens trävaru AB att kämpa för en upprustning.

 

Hans Unander tog initiativet till en arbetsgrupp, målet var att få till stånd en fungerande järnväg mellan Rågsveden och Malung. Ett initiativ som han fick förankrat hos förra kommunalrådet Kurt Podgorski. Beslutet att underhållet skulle upphöra på den drygt tre mil långa sträckan togs tillbaka och tusentals sliprar byttes ut. I Malung rustades bangården upp för att kunna köra godståg med trävaror från Fiskarheden. Det fungerade dock inte så bra, det var för trångt för lastningen. De insåg att det var bättre att lasta från den gamla nedlagda timmerterminalen i Malungsfors. Funderingar fanns om det skulle det vara möjligt att öppna upp banan igen. Det omöjliga blev möjligt. Trafikverket gav klartecken för en upprustning även till Malungsfors.

– Vi gjorde många politiska påtryckningar som tillslut gjorde att droppen urholkade stenen. Vi hade goda argument, säger Hans Unander och fortsätter.

– Jag fick stor hjälp och stöd av Olle Larsson. Utan Olles engagemang och vilja hade aldrig blivit något.

Arbetet kördes igång för snart ett år sedan. På sträckan Rågsveden – Malung bekostar Trafikverket upprustningen som bestått i att byta slipers och makadam. Sträckan Malung-Malungsfors som är elva kilometer står det nybildade bolaget Västerdala terminal och järnvägsspår för. I bolaget ingår Malung-Sälens kommun, Fiskarheden trävaru AB, Mellanskog, Malungs jordägare och Lima respektive Transtrands besparingsskog.

Olle Larssons önskan om att transportera trävaror på järnväg istället för som nu via lastbil är snart verklighet. Nästa sommar kommer de första vagnarna att lastas med trävaror och flis från sågverket i Fiskarheden. Även andra intressenter kommer att nyttja järnvägen. Allting är utbytt mellan Malung och Malungsfors, räls, sliprar och makadam. I skrivande stund är makadam-påfyllningen är nyss avslutad och spårriktningen pågår för fullt. På tur står spårsvetsarna. Fiskarhedens vd Olle Larsson menar att det inte bara är en stor miljövinst att frakta gods på järnvägen, det blir även mer kostnadsfördel då det går åt mindre energi per viktenhet.  Nu står drygt 7600 långtradare per år för frakten av Fiskarhedens gods.

– Förhoppningsvis kommer det att gå ett tåg om dagen, säger Olle Larsson.

Kostnaden för upprustningen av sträckan Rågsveden-Malungsfors kommer att landa på 80-90 miljoner kronor. Pengarna kommer dels från Trafikverkets landsbygdsatsning och 32 miljoner från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Angående persontrafik säger Hans Unander:

– Det kommer vi att kämpa för, min förhoppning är att det ska kunna bli inom fem-sex år.

Fotnot: På sträckan Repbäcken-Rågsveden går det regelbunden godstrafik, upprustningen gäller inte den delen av Västerdalsbanan.

Annons

Annons

Annons