Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Svevia tar underhållsuppdrag av Trafikverket

Anbudet är värt cirka 11 miljoner kronor per år.

I Svevias kontraktet för brounderhåll i Norrbottens län ingår det inledningsvis 20 större planerade åtgärder. Foto: Patrick Trägårdh
I Svevias kontraktet för brounderhåll i Norrbottens län ingår det inledningsvis 20 större planerade åtgärder. Foto: Patrick Trägårdh
Publicerad av
Peter Höök - 29 nov 2018

Totalt handlar det om 1 084 broar i hela länet som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska sköta underhållet på, såväl löpande som större planerade åtgärder.

– Det löpande underhållet omfattar rengöring och impregnering av själva brokonstruktionen samt röjning av vegetationen. Påverkan från fordonstrafiken och växtlighet tär på brokonstruktioner och har stor påverkan på hur väl bron står emot tidens tand, säger Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia.

Förutom växtlighet så påverkas brokonstruktionerna även av föroreningar, vägsalt och fordonstrafik.

– All infrastruktur behöver tillsyn och underhåll. Det är det mest effektiva sättet att skapa en långsiktigt hållbar och säker trafikmiljö.

Trafikverket genomför regelbundna inspektioner på Sveriges alla broar. Utifrån inspektionerna planeras mer omfattande åtgärder som till exempel utbyte av kantbalkar, rostskyddmålning eller utbyten av tätskikt. I kontraktet för Norrbottens län ingår det inledningsvis 20 större planerade åtgärder.

– Sedan brukar det alltid tillkomma mer akuta och oplanerade reparationer. Det kan vara ett sönderkört vägräcke eller andra oförutsedda skador som uppstår på brokonstruktionen, säger Robert Nyhlén, Svevia.

I uppdraget ingår även två stycken öppningsbara broar som är mer komplexa och därför kräver separata underhållsplaner. Den ena är Bergnäsbron som är belägen vid Luleå centrum och den andra är Pitsundsbron vid Piteå Havsbad.

– Svevia utför det dagliga vägunderhållet på många av de vägarna där broarna finns vilket ger oss en översyn och kunskap om vägnätet som är till fördel för uppdragen.

Kontraktet sträcker sig över fem år med start i januari 2019.

Annons

Annons

Annons