Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Internettrafiken i världen tredubblas

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 28 nov 2018

Under kommande femårsperiod kommer internettrafiken i världen att tredubblas och antalet användare öka från 3,4 miljarder (2017) till 4,8 miljarder (2022). Samtidigt kommer mer än 28 miljarder enheter och anslutningar vara uppkopplade mot internet år 2022 och 71 procent av all internettrafik att ske via trådlösa uppkopplingar. Detta visar den årligen återkommande rapporten Cisco Visual Networking Index som släpps idag och analyserar den globala internettrafiken.

Internettrafiken kommer öka till totalt 396 exabytes (ca 425 201 716 381 gigabyte) i månaden år 2022. Det innebär att vi bara under 2022 kommer skicka mer data via internet än vad som gjorts sammanlagt under internets tidigare 32 år (1984–2016). År 2022 kommer 60 procent (4,8 miljarder) av världens befolkning vara internetanvändare. I dag är ca 45 procent (3,4 miljarder) internetanvändare. Från i dag till år 2022 beräknas den genomsnittliga bredbandshastigheten dubbleras, från 39.0 Mbps (2017) till 75.4 Mbps. Video kommer utgöra 82 procent av all internettrafik år 2022.

Rapporten visar att Sverige ligger i topp tillsammans med Japan och Sydkorea när det handlar om bredbandshastighet.

– Sverige ligger i topp när vi kollar på genomsnittlig bredbandshastighet. En viktig förklaring till detta är att vi ligger långt fram i arbetet med att tillgängliggöra fiberanslutningar. Samtidigt har vi även en hög mognadsgrad och en välutbyggd mobilinfrastruktur vilket ger oss lysande förutsättningar att fortsätta vara ett föregångsland även framöver när 5G-uppkopplingar på allvar tar plats på marknaden,säger Erik Sohlman, Head of Architecture & Technology på Cisco Sverige.

Smartphones betydelse för såväl privatpersoner som företags internetanvändning kommer fortsätta att öka och 2022 kommer smartphones utgöra 44 procent av internettrafiken i världen. År 2017 stod smartphones för 18 procent av internettrafiken. Den kraftiga tillväxten innebär att internettrafik via smartphones kommer vara större än internettrafiken via PC. Idag står PC för 41 procent av internettrafiken men år 2022 beräknas PC endast stå för 19 procent.

Antalet mobila enheter som är uppkopplade mot internet beräknas öka från 8,6 miljarder (2017) till 12,3 miljarder (2022), varav 422 miljoner kommer ha 5G-stöd. Närmare tolv procent av den mobila internettrafiken beräknas ske via 5G år 2022. 

I Sverige har vi av naturliga skäl inte samma stora ökning av antalet internetanvändare, däremot har vi fortsatt hög ökning av trafikvolym. Vi ser att trafikvolymen via mobila uppkopplingar ökar något kraftigare än trafikvolymen via trådbundna anslutningar. Det ställer fortsatt höga krav på våra telekomoperatörer att leverera snabba och säkra uppkopplingar, säger Erik Sohlman.

Annons

Annons

Annons