Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Skåne ska bli bättre på hållbara transporter

Foto: Ramboll
Foto: Ramboll
Publicerad av
Peter Höök - 28 nov 2018

Ramboll har på kort tid vunnit två spännande uppdrag som handlar om att utvärdera hållbarhetsprojekt som ska göra Skåne och Blekinge ännu bättre på klimatomställning med fokus på hållbara transporter och fordon. Båda projekten handlar om att skapa nya attityder till resande, att stödja omställning och göra det lättare att välja miljövänliga transporter.

– Region Skåne är offensiva i sitt klimatarbete och har dessutom fått med sig länsstyrelsen, kommuner, företag och andra aktörer i arbetet. Projekten ska stärka förutsättningarna för miljösatsningarnas konkurrenskraft och lönsamhet vilket i sin tur ska få nya företag att etablera sig och skapa arbetstillfällen i regionen, säger Erica Iseborn, seniorkonsult på Ramboll Management Consulting.

Elbilslandet Syd är ett samverkansprojekt för att stödja företags omställning till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge. Genom insatser för att tillgängliggöra och öka användandet av elbilar samt höja kunskapen och visa på möjliga alternativ till hållbart resande ska projektet ge företag i regionen stöd i omställningen.

– Ett konkret delprojekt är Nollzon som ska göra det lättare att välja eldriven taxi. Förhoppningen är att projektet kan bidra till att införa Nollzon på flera orter i regionen och att det blir en konkurrensfaktor för taxibolagen att kunna erbjuda eltaxi, säger Erik Joachimsson, konsult på Ramboll Management Consulting.

Målgruppen för det andra uppdraget, Klimatväxling i Skåne, är primärt kommuner och annan offentlig verksamhet. Även det går ut på att förändra attityder och beteenden. Det kan handla om att införa en extra avgift för organisationernas resor med stora koldioxidutsläpp, men också om att skapa incitament och belöna – det ska vara enkelt och motiverat att välja rätt sorts resa utifrån ett miljöperspektiv.

– Målet är att hitta en bra, normativ modell för klimatväxling som kan bli standard i Skåne, men som också kan inspirera företag och sprida sig till andra delar av landet, säger Erica Iseborn.

Annons

Annons

Annons