Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Självkörande bilar i fokus på ITS World

Publicerad av
Simon Matthis - 21 nov 2018

Självkörande bilar har gjort ITS (intelligenta transportsystem) högaktuellt då en förutsättning för förarlös drift just är att väginfrastrukturen kommunicerar med fordonen.

På den nyligen avslutade världskonferensen för ITS i Köpenhamn tog också självkörande fordon i hög grad fokus i seminarier och demonstrationsprojekt trots att konferensens huvudtema var ett annat, nämligen ”ITS – quality of life”, hur ITS-lösningar kan skapa bättre livskvalitet för trafikanter och medborgare.

Redan vid ankomsten till konferenscentret Bella Center möttes konferensdeltagarna av självkörande fordon i form av små skyttelbussar som i snigelfart transporterade deltagarna mellan metrostationen och entrén till Bella Center. Hundratusentals laserstrålar, GPS och andra positioneringsverktyg håller bussarna på deras förprogrammerade bana, får dem att stanna på hållplatserna och öppnar dörrarna.

Tekniken har bara strulat en gång och det berodde då på ett fel i dörrarnas motorer. Det berättade Lea Dissig, projektkoordinator på Automous Mobility, som följde med som operatör i en av bussarna. Enligt henne är samma typ av skyttelbussar i trafik sedan drygt ett år tillbaka på Lindholmen i Göteborg.

Det är på just sådana här platser, på avskilda banor i till exempel hamnar, på flygplatser, campusområden eller sjukhus, som självkörande bilar först börjat användas. Det är sannolikt också här som gemene först kommer att stifta bekantskap med dem.

Samarbete från flera sektorer

För att självkörande bilar ska rulla ut på det allmänna vägnätet krävs insatser från många sektorer – från civilsamhället, lokala myndigheter och lokala myndigheter i samarbete. Betydelsen av samarbete och samverkan betonades av flera talare på konferensen, bland andra Jacob Bangsgaard, ordförande för Ertica – ITS Europe, paraplyorganisationen för de olika nationella, europeiska ITS-organisationerna.

– Det är genom offentlig-privat samverkan som smarta ITS-lösningar utvecklas. Ingen enskild sektor kan själv ta fram en ITS-lösning, framhöll Jacob Bangsgaard.

Det gäller i högsta grad självkörande bilar. För alla som otåligt väntar på självkörande bilars stora genombrott är det därför glädjande att en tung maktfaktor – EU - driver på utvecklingen. För EU är tekniken inte det viktiga, det handlar inte om att göra självkörande bilar till en framtida europeiska exportsuccé. Fokus ligger snarare på vad självkörande bilar kan betyda för trafiksäkerheten – den kan ge möjlighet för många länder att gå i mål med sina nollvisioner vad gäller omkomna i trafiken – och för att effektivisera trafikflödet med bättre framkomlighet som följd.

Fem drivkrafter

Ertrac (European Road Transport Research Advisory Council) är ett Brysselbaserat rådgivande organ som stöds EU-kommissionen och som hade en monter på ITS Word. Ertrac har tagit fram en färdplan för införande av självkörande bilar, ”Automated Driving Roadmap”. I den pekas fem drivkrafter ut till varför man bör automatisera körningen av bilar så långt det går.

Säkerhetsaspekten är en av dem då trafikolyckor ofta beror på den mänskliga faktorn. Ökad effektivitet går hand i hand med miljömål då smidigare trafikflöden (assisterande automatiska funktioner för att minska tiden i trafikköer finns redan) väntas leda till mindre utsläpp och därmed mindre miljöpåverkan. Självkörande bilar är också en fråga om komfort då det frigör förarens händer och uppmärksamhet så att den kan ägna sig åt andra aktiviteter. Förarlös drift antas också verka socialt inkluderande - det är den fjärde punkten. Det handlar om att ge alla samma möjlighet till mobilitet, även äldre och personer med funktionshinder. Slutligen hoppas Ertrac att dessa fordon ska ge ökad tillgänglighet till stadskärnorna.

Etappmål

Enligt Ertracs färdplan kommer självkörande bilar införas i lika många steg – och hindren på vägen är många.

– Men det är mer än en teknisk utmaning. Vad som är viktigt är att främja samarbete mellan fordonsindustrin, infrastruktursektorn och det civila samhället, sa Josef Affenzeller på Ertrac.

Det femte, slutgiltiga målet är att helt automatiserade bilar ska kunna köra runt i blandad, öppen trafik:

– Att komma ut i blandad, öppen trafik är en väldig utmaning. Det kommer att ta minst 10 år, siade Josef Affenzeller som menar att de självkörande bilarna måste köra i samma hastighet som andra fordon, annars kommer de inte att vara konkurrenskraftiga.

De två första etappmålen på tidplanen har redan uppnåtts. Det första omfattar förarassistentfunktioner för att parkera, se till att bilen ligger i rätt fil, göra filbyten och ACC (Adaptive Cruise Control), och det andra hjälper en att smidigare hantera trafikköer bland annat.

Sverige i framkant

Självkörande bilar utvecklas och testas på många håll i världen oberoende av varandra men drivkrafterna bakom teknikutvecklingen är snarlika. Från Japan kom Kazunari Nakamura, chef vid japanska transport- och infrastrukturministeriet, till konferensen och talade om en snabbt ökande åldrande befolkning utan körkort, en av anledningarna till att de där tittar på självkörande bilar. I Japan ser man också självkörande bilar som ett sätt att lösa en framtida förarbrist då över 40 procent av lastbilsförarna är över 50 år.

Tack vare Scanias och Volvos tester med förarlösa lastbilar ligger Sverige i framkant när det gäller utvecklingen av självkörande bilar. Här finns också världens fullskaliga testanläggning för att utprova säkerhetssystem, AstaZero som ligger utanför Borås. Anläggningen används bland annat av Volvo för att utveckla självkörande bilar. Andra länder där det pågår intensiv arbete på området är Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Sydkorea och USA.

En ISO-standard

Av avgörande betydelse för teknikens införande är att det finns gemensamma, internationella standarder. Man håller just nu på att ta fram en ISO-standard för självkörande bilar. Det berättade Siddartha Khastgir från University of Warwick som leder arbetsgruppen för att ta fram standarden ISO 22737-LSAD (Low-Speed Automated Driving).

– Standarden ska säkerställa en minimiprestanda och ett säkert införande av tekniken. Vi kan inte kosta på oss att något går fel, framhöll Siddartha Khastgir vars standardarbete stöds av 16 länder, däribland USA, Storbritannien, Frankrike och Sydkorea, men han välkomnade fler att delta i arbetet.

– Ju fler vi är desto starkare blir standarden.

Han räknar med att ISO-standarden kommer att publiceras och börja gälla om tre år. Den är dock begränsad till fordon som kör i låg hastighet på banor separerade från annan trafik. Man kan med mötets moderator fråga sig vem som ska finansiera fordonen och annan teknisk utrustning till den här typen av avskilda banor då, skräddarsydda för sitt ändamål som de är och inte lämpade för massproduktion. Något tillfredsställande svar gavs inte, och det är bara en av många frågor när det gäller självkörande fordon som väntar på ett svar.  

Mötesplats för kollektivtrafiklösningar

ITS World handlade om mycket mer än självkörande bilar, inte minst som mötesplats för den senaste utvecklingen inom kollektivtrafik (betalningssystem, appar för reseplanering med mera). Det är den största internationella konferensen för intelligenta transportsystem och samlade kring 400 utställare och 10 000 besökare i år. Nu lämnar Köpenhamn över stafettpinnen till Singapore som arrangerar 2019 års upplaga av ITS World.

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons