Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Markbygden kan få 1000 vindkraftverk

Foto: Svevind
Foto: Svevind
Publicerad av
Peter Höök - 06 nov 2018

Markbygden ETT är ett av flera vindkraftsprojekt i Markbygden, där så småningom kanske fler än tusen vindturbiner kommer att finnas på en yta av 450 kvadratkilometer och bidra till Sveriges elproduktion. Just Markbygden ETT byggs av Markbygden ETT som ägs av General Electric Financial Services och Green Investment Group Ltd. Man har tecknat ett 19-årigt Power Purchase Agreement med ett dotterbolag till Norsk Hydro som behöver elen i sin aluminiumtillverkning.

Områdena i Markbygden är på flera sätt gynnsamma för att etablera och driva vindkraft. Det är goda vindförhållanden med lämplig topografi. Möjligheterna till nätanslutning är bra med närhet till Svenska Kraftnäts 400 kV transformatorstation Råbäcken, som efter viss modifiering kan ta emot den ytterligare elproduktionen. Från Råbäcken byggs ett nytt friledningssystem på 130 kV genom projektområdet, som möjliggör nätanslutning för de olika projekten inom Markbygden.

En viktig förutsättning för att etablera i Markbygden är också att de lokala intressen som kan vara motstridiga vindkraften är relativt begränsade. Kravställning i miljötillståndet följs upp löpande, liksom kontakterna med byalag, markägare med flera lokala intressenter. Markbygden ETT har mer eller mindre kontinuerlig kontakt med alla intressenter under planering och projektgenomförande.

Markbygden ETT kommer när det står klart att omfatta 179 vindkraftverk på 3,6 MW nominell effekt vardera, sammanlagt cirka 650 MW. Detta kan jämföras med den i Sverige totalt installerade effekten som var 6691 MW i slutet av 2017. Markbygden ETT ger därmed ett betydande tillskott.

Annons

Annons

Annons