Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Digital teknik skapar säkrare vintervägar

Foto: NIRA Dynamics
Foto: NIRA Dynamics
Publicerad av
Peter Höök - 06 nov 2018

Vintern är på väg och snart kommer dagliga varningar för plötslig ishalka och rapporter om olyckor. Under vintermånaderna minskar trafiksäkerheten våldsamt och det blir rent ut sagt livsfarligt att röra sig på vissa vägar. Nu kommer teknik som med hjälp av uppkopplade bilar möjliggör bättre information om väghalka till både trafikanter och de företag som bekämpar väghalka. I vinter ska bilförare i Jönköping bidra med data och samtidigt utvärdera tekniken.

Under vintern kommer privatpersoners bilar utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på vintervägar. Därigenom skapas bättre förutsättningar för att ge säkrare vintervägprognoser som kan användas av både bilister och vägentreprenörer. Information om vägens friktion ligger till grund för skapandet av funktioner som på sikt kan rädda liv. Informationen hjälper till att förutse halka och kan i sin tur ge till exempel entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt – vilket leder till miljövänligare, hållbarare och säkrare vägar.

– Datan som hämtas från personbilarna är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos privatpersoner är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt, säger Björn Zachrisson – Projektledare Road Perception på NIRA Dynamics.

Projektets huvudsyfte är att samla in data som i sin tur kan användas för att skapa säkrare och miljövänliga vintervägar – där Jönköping nu visar vägen framåt. ”

 

Annons

Annons

Annons