Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 13 2018
Senaste Nytt

Stena Jutlandica redo att köra till Vinga på el

Foto: Stena
Foto: Stena
Publicerad av
Peter Höök - 05 nov 2018

Stena Lines färja Jutlandica som trafikerar Göteborg-Fredrikshamn har nu haft eldrift i en månads tid. I nuläget används eldrift vid manövrering i hamn och erfarenheterna från den första tidens användning är goda.

Beräkningar visar att eldriften kommer att spara cirka 500 ton bränsle per år vilket motsvara ett koldioxidutsläpp på 1 500 ton.

Nu är man redo för nästa steg då batteridriften kopplas till två av de fyra huvudmaskinerna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil ut till Vinga. Steg två ligger något framåt i tiden men rederiet jobbar på projektet.

I steg tre är batterier kopplade till alla fyra huvudmaskinerna och fartyget kan köra cirka 50 sjömil på el.

Annons

Annons

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...