Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 13 2018
Senaste Nytt

Tar anläggningsuppdrag av Stockholms Lokaltrafik

Foto: Swedavia
Foto: Swedavia
Publicerad av
Peter Höök - 02 nov 2018

Veidekke Anläggning har fått uppdraget att utföra mark- och anläggningsarbeten för del av Kistagrenen till Bromma Flygplats. Ordern är värd 111 miljoner kronor. Projektet, som är en utförandeentreprenad, omfattar cirka 600 meter mark- och anläggningsarbeten med arbeten som ledningsarbeten, grundförstärkningar, banunderbyggnad samt infart till Bromma flygplats.

– Det var med stor glädje vi mottog beskedet om ytterligare förtroende från Storstockholms Lokaltrafik i arbetet med att utveckla Kistagrenen. Vi kommer att arbeta med stort fokus på starka team. Det handlar om är att i samspel skapa förutsättningar för att bli effektivare, leverera högre kvalitet med ökad lönsamhet för alla inblandade i projektet, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning.

Uppdraget omfattar även mark- och anläggningsarbeten i Köpsvängen med arbeten som dagvattenledningar och gatuöverbyggnad. I början av 2020 beräknas arbetet vara klart.

Annons

Annons

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...