Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 13 2018
Senaste Nytt

Tidsoptimerat arbete på Älvsborgsbron

Foto: Leif Jarnevi
Foto: Leif Jarnevi
Publicerad av
Peter Höök - 29 okt 2018

Under projekteringen av de kommande underhållsarbetena på Älvsborgsbron har nya, bättre lösningar tagits fram för att korta tiden för de mest trafikpåverkande arbetena.

Det som tidigare såg ut att ta nästan trekvarts år med trafikpåverkande arbeten är nu kortat till tre sommarmånader. Övriga arbeten kommer att ske på tider då trafiken inte påverkas lika mycket.

– Vi är stolta över att kunna presentera denna lösningen för näringslivet och alla trafikanter. Vi har hittat en nivå som är väl avvägd mellan samhällskostnader och störningar och kravet vi har på att få ut mesta möjliga för vår skattefinansierade verksamhet, säger Erik Lööv som är trafikverkets chef för underhåll i Väst.

Kommande arbeten på Älvsborgsbron kommer att genomföras under tre år med start 2019. De mest trafikpåverkande arbetena kommer att utföras juni – augusti. Brons betongkonstruktion under körbanorna behöver repareras och ny beläggning ska utföras. Två körfält i taget måste stängas för trafik. Det är nödvändiga underhållsarbeten som måste utföras, för att förlänga brons livslängd och minska risken för akuta fel.

Annons

Annons

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...