Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Analyserar resor och transporter på Södertörn

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 26 okt 2018

Södertörnskommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Just nu sker stora förändringar i Stockholmsregionen och på Södertörn genom att Citybanan har färdigställts, Förbifart Stockholm byggs och Tvärförbindelse Södertörn planeras. I alla kommuner byggs det nya bostäder och det planeras fler. Näringslivet utvecklas, expanderar och nyetablerar. Norvik hamn byggs, Södertälje hamn utvecklas och flera godsnoder växer.

Med dagens situation som utgångspunkt tar Södertörnskommunerna fram en analys över framtida förändringar kring näringslivets resor och transporter på Södertörn. Analysen ska visa på bland annat restider och resmönster för persontrafik och transportvägar för tung trafik. Vi gör ett avstamp i RUFS 2050 och fördjupar sedan den regionala bilden. Resultatet blir ett underlag i Södertörnskommunernas gemensamma arbete med utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Målsättningen är att underlätta för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Tillväxtverket medfinansierar analysen genom bidrag ur ”Tillväxtskapande samhällsplanering” där ett tiotal pilotprojekt fått stöd. Pilotprojekten ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas.

Annons

Annons

Annons