Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Säkrare och effektivare avloppssystem i Malmö

Karta: VA SYD
Karta: VA SYD
Publicerad av
Peter Höök - 25 okt 2018

En ny rapport slår rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna staden står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar. Hur den framtida transporten av avloppsvatten ska se ut från Tekniska museet till Sjölunda avloppsreningsverk har utretts i omgångar. Slutsatsen är att en avloppstunnel är det alternativ som ger mest positiva samhällseffekter och därför blir mest lönsam. 17 oktober 2018 tog VA SYDs förbundsstyrelse ett inriktningsbeslut att bygga en avloppstunnel. Nästa instans är Malmö kommunstyrelse.

Rapporten och en oberoende analys visar på flera positiva effekter för Malmö, kanske främst den att staden får ett robust avloppssystem som håller i 100 år och möter befolkningsökningen och att risken för källaröversvämningar minskar lokalt, främst nära Malmös kanaler.

Två alternativ har studerats oberoende av varandra. Ett nytt tryckavloppssystem eller en lösning med en avloppstunnel under Malmö. Provborrningar som vi genomfört visar att möjligheterna för en tunnel är goda. De två alternativen har analyserats utifrån byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och risker under byggfasen.

Med en oberoende analys har alternativen ställts emot varandra för att värdera vilka positiva samhällseffekter Malmö stad kan få. Jämförelsen visar att en tunnel ger flera positiva effekter, som alternativet med pumpstationer inte kan ge i samma utsträckning.

Annons

Annons

Annons