Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Mässan; ”Begreppet kollektivtrafik behöver omdefinieras”

Foto: Robert Gabrielsson. I det urbaniserade samhället behövs nya tankegångar för att klara behoven i kollektivtrafiken.
Foto: Robert Gabrielsson. I det urbaniserade samhället behövs nya tankegångar för att klara behoven i kollektivtrafiken.
Foto: Robert Gabrielsson/Conventusmedia
Mohamed Mezghani, Secretary General för UITP (Union internationale des transports publics).
Foto: Robert Gabrielsson/Conventusmedia Mohamed Mezghani, Secretary General för UITP (Union internationale des transports publics).
Publicerad av
Redaktionen - 22 okt 2018

Av: Robert Gabrielsson

Att behålla och utveckla ny kompetens är en av de stora utmaningarna som kollektivtrafiken står inför vilket diskuterades flitigt under Persontrafik 2018 när Nordisk Infrastruktur var på plats i Älvsjö. Med alltmer komplexa system så ökar också antalet befattningar och behovet av olika typer av kompetens. ”Kollektivtrafiken står vid en vändpunkt”, säger Mohamed Mezghani, Secretary General för UITP.

 

Problematiken behandlades under ett flertal seminarier på Persontrafik 2018. Keolis AB har bland annat utökat sin marknadsföring med att specifikt rikta sig till en målgrupp bestående av de som pratar farsi och arabiska. Med detta har man på ett lyckat sätt lockat till sig personer som kanske inte annars skulle söka till utbildningar för att bli busschaufför.

– Att kunna det svenska språket är såklart viktigt som busschaufför men på det här sättet har vi nått personer på ett helt annat sätt, både befintliga chaufförer som lockas till vårt företag och de som vill bli utbilda sig, säger Cecilia Jerneheim på Keolis AB under ett av seminarierna.

 

Företaget har sedan i april 2017 erbjudit sin egna utbildning för busschaufförer och arbetar kontinuerligt för att säkra kompetensen. Idag ser man ett behov på 7000 nya förare i branschen. Man menar att det i slutändan kan handla om en samhällsrisk där nyckelpersoner som till exempel läkare inte kan att ta sig dit de ska.

 

Mohamed Mezghani menar att med växande städer behövs ett mer omfattande och komplext kollektivtrafiksystem för att klara kraven som ställs. Med detta kommer också ett sjok olika typer av tjänster befattningar som behövs tillsättas när också fler privata företag ger sig in i branschen. Stora utmaningar väntar där kundens nöjdhet ska stå i centrum.

 

Här diskuterades också att kollektivtrafiken ska flyta på så pass bra att det ska vara svårt att använda sig av andra färdmedel som till exempel bil, och i de fall man använder sig av bil ska det vara via en så kallad ”carpool” för att minska miljöpåverkan.

– Idag tar det cirka 120 procent längre tid att åka med kollektivtrafik än med bil. Vi vill ha ner den siffran till 50 procent. Då kommer vi göra enorm skillnad i attraktiviteten för kollektivtrafik, säger Karl Henriksson, Ordförande för Trafiknämndens beredning för trafikplanering, Stockholms läns landsting.

 

De snabbt växande städerna är ett fortsatt problem när infrastruktur tar sådan lång tid att bygga och ställa om. Transporter är och ska vara en hög spelare på den politiska agendan och företagen kommer att få jobba i flera dimensioner i sitt arbete med ”service excellence” menar Mohamed Mezghani

– Vi behöver omdefiniera begreppet kollektivtrafik, säger han.

 

 

Annons

Annons

Annons