Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

InterGeo, mässan med fokus på digitaliseringens DNA

Enligt arrangörerna kommer årets InterGeo att fokusera på den digitala omvandlingen som pågår för närvarande i företag och i samhället. Foto: InterGeo
Enligt arrangörerna kommer årets InterGeo att fokusera på den digitala omvandlingen som pågår för närvarande i företag och i samhället. Foto: InterGeo
Publicerad av
Markku Björkman - 09 okt 2018

Snart är det dags igen för INTERGEO-mässan och kongressen och den internationella geospatiala branschens handelsmässa om geomatik, geodesi och markhantering, som arrangeras varje år växelvis i olika tyska mässtäder.

Temat för årets InterGeo är "Geoinformation - DNA för digitalisering".

I år hålls mässan och kongressen i Frankfurt am Main från och med den 16 till 18 oktober.

InterGeo är den viktigaste internationella mässan med drygt 600 utställare och en kongress för geomatikinformatiker, geodesier, kartografer, myndigheter och företagsledare inom detta verksamhetsområde. Runt 18 000 besökare från 100 länder förväntas besöka mässan och kongressen.

Enligt arrangörerna kommer årets evenemang att fokusera på den digitala omvandlingen som pågår för närvarande i företag och i samhället. Evenemanget, som arrangeras av Tyska föreningen för geodesi, Geoinformation och landhantering (DVW), kommer att kontextualisera nyckelutvecklingar och scenarier för en geoinformationsbaserad digital framtid.

- Under tre dagar kommer strålkastaren att vara riktad på produkter, lösningar, know-how, innovationer och visioner runt geoinformation i en tid av djupgående och snabb digitalisering, konstaterade professor Hansjörg Kutterer, DVW: s styrelseordförande inför mässan.

- Och på samma sätt som människorna är formade av sina gener, styr geoinformationen den digitala revolutionen.

Kongressen på InterGeo 2018 kommer att innehålla 130 föredrag och varje dag startar med ett så kallat keynote-tal. Bland många prominenta föredragshållare kan förutom Hansjörg Kutterer; nämnas även Professor Jürgen Döldner från Hasso Plattner Institut i Potsdam och Ron Bisio från Trimble.

Samtidigt med InterGeo-mässan organiseras European Drone Summit, som är en europeisk konferens för den internationella drönarindustrin, som vill utforska marknadens krav och dela idéer om framtiden.

Politiska beslutsfattare, lagstiftare, forskare, industri och näringsliv samlas för att diskutera vägen framåt för att uppnå större allmän acceptans och utforma lösningar för säker och effektiv kommersiell användning av obemannade flygplan i Europa.

Fördelarna med UAS för det globala samhället ligger alltid i nära framtid. En av höjdpunkterna är paneldiskussionen med ledande representanter från UAS-sektorn.

Samtidigt erbjuder drönar-konferensen en plattform för utbredning av potentialen, för målsättningar och krav när UAS används i en professionell miljö.

Konferensen omfattar även speciella möten, särskilt om ämnena:

Geodesi och inspektion

Fundamentet för säker flygning

Transport och logistik

Allmän säkerhet

Konferensens deltagare ges möjlighet att ta del av varierande drönarkoncept, som har utarbetats och som presenteras av UAS-tjänsteleverantörer. Därutöver kan deltagarna formulera krav och metoder för bästa möjliga användning av UAS inom specifika affärssektorer.

Digital verklighet

- Smarta digitala verkligheter byggs genom att koppla ihop den fysiska världen med den digitala, skriver bland annt företaget Hexagon på sin hemsida inför årets InterGeo.

För Hexagon är det innebörden av digital transformation. Digital integration och intelligens måste byggas in redan från början i utvecklingen av dagens lösningar så att de är förberedda för morgondagens innovationer.

På InterGeo-mässan kommer Hexagon att presentera hårdvara vars uppgift, enligt företaget är ”insamling av data om verkligheten och integrerade mjukvara används för att konceptualisera, utforma, bygga och koppla ihop smarta städer och byggarbetsplatser, självstyrande fordonsflottor med mera vilket löser dagens ekvationer och förbereder för lösningar av morgondagens.

Hexagons lösningar och hårdvara inkluderar sensorer för insamling av data om verkligheten, obemannade luftfarkoster, geospatiala applikationer, molnlösningar och artificiell intelligens. De syftar till att skapa smarta digitala verkligheter för digital transformation, smarta städer, och användning inom byggnadsinformation, modelling (BIM) och kartering.

Hexagon ställer ut i monter D.023 i hall 12.1 på mässan. Där visar Hexagon de senaste teknologierna för mobil kartläggning, insamling och hantering av data om fysiska strukturer, laserskanning i 3D, fotogrammetri, fjärravläsning, luftburna sensorer och obemannade luftfarkoster (UAV), GNSS, kontroll och dokumentation av byggprocesser, detektering av vatten, el- och avloppsledningar, programvara för mätning, molnbaserad, dynamisk kartering samt ytterligare lösningar för byggnadsindustrin och den geospatiala industrin.

Ett mycket viktigt inslag på årets InterGeo är utställningsområdet SMART CITY SOLUTIONS med över 70 utställare och affärspartners som presenterar sina produkt- och servicelösningar.

Framgångsrika partners från forskning, strategisk utveckling och industrins företag presenterar lösningar och supportar intresserade besökare med sin expertis.

Årets mässa handlar om allt från strategiska frågor, lösningar för rörlighet och smarta nät, tester och tjänster för digitalisering av städer.

 

Annons

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...