Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Nu stängs Storbron i Sundsvall för gott

Publicerad av
Simon Matthis - 11 okt 2018

På morgonen fredag den 12 oktober leds trafiken över på den provisoriska omledningen med både tillfällig bron över Selångersån och anslutningsvägar i Sundsvall.

Storbron ska rivas och byggas upp på nytt. Under byggtiden leds trafiken via en tillfällig bro över ån och ersättningsvägar.

Den provisoriska bron och ersättningsvägarna har ett körfält i vardera riktning samt en gång- och cykelbana.  Utformningen av både den provisoriska bron och dess anslutningsvägar gör att kapaciteten och framkomligheten över bron och närliggande vägar kommer att minska. Detta gäller såväl Storgatan och Skolhusallén som Norrmalmsgatan, Universitetsallén och Tivolivägen.

Det skriver Sundsvalls kommun i ett pressmeddelande. Man räknar med att det kommer att vara begränsad framkomlighet fram till den dag den nya bron är på plats.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons