Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Trafikverket beslutar om dimensionerande hastighet på Ostlänken

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Simon Matthis - 10 okt 2018

För att öka järnvägens kapacitet och robusthet har Trafikverket, enligt beslutad nationell plan, i uppdrag att påbörja utbyggnaden av nya stambanor på sträckorna Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm.

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. För att klara tidplanen för Projektet Ostlänken, som har kommit längst i planeringen, har Trafikverket tagit beslut om viktiga förutsättningar för den fortsatta planeringen och projekteringen på sträckan, till exempel dimensionerande hastighet.

– Förseningar av tidplanen innebär ökade kostnader. God framdrift är viktigt för att de tre sträckorna ska komma till nytta som planerat, Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

 Inför det fortsatta arbetet har Trafikverket beslutat att Ostlänken och Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 km/h. Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Lund-Hässleholm dimensioneras för 320 km/h. Sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

– Detta innebär mindre förändringar av de beräknade restiderna med höghastighetståg. För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och för Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 35 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och 30 minuter, säger Lennart Kalander.

Sverigeförhandlingen har förhandlat fram och tecknat avtal om stationsorter på de nya stambanorna för höghastighetståg. De ska inte omprövas. Med utgångspunkt i Sverigeförhandlingens underlag, kan Trafikverket ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg-Borås. Utgångspunkt för detta är att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella ur ett nationellt perspektiv.

 

Nya politiska beslut kan ändra förutsättningarna för utbyggnaden:

- Vid nya politiska beslut kan förutsättningarna för utbyggnaden av de nya stambanorna ändras, dock med konsekvenser för tidplaner och kostnader, säger Lennart Kalander.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons