Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Wien startade utvidgningen av stadens tunnelbanenät

De första spadtagen togs av Österrikes transportminister Norbert Hofer, Wiens biträdande borgmästare Maria Vassilakou, PR-rådgivaren Ulli Sima, och verkställande direktören för kommunala trafikföretaget Wiener Linien, Günter Steinbauer. Foto: Staden Wien
De första spadtagen togs av Österrikes transportminister Norbert Hofer, Wiens biträdande borgmästare Maria Vassilakou, PR-rådgivaren Ulli Sima, och verkställande direktören för kommunala trafikföretaget Wiener Linien, Günter Steinbauer. Foto: Staden Wien
Wiens tunnelbaneresenärer kan räkna med en hel del problem när det gäller framkomligheten under kommande åren. Utvidgningen av tunnelbanenätet har påbörjats. Karta: Staden Wien
Wiens tunnelbaneresenärer kan räkna med en hel del problem när det gäller framkomligheten under kommande åren. Utvidgningen av tunnelbanenätet har påbörjats. Karta: Staden Wien
Publicerad av
Markku Björkman - 10 okt 2018

Den österrikiska huvudstaden står inför en enorm trafikomläggning. Den 8 oktober avhölls en ceremoni i Wien för att markera upptakten av byggandet av ett omfattande tunnelbaneprojekt, som går ut på att uppdela linje U2 och bygga två förlängningar för att kunna förlänga linje U2 och skapa i princip en helt ny linje U5, skriver International Railway Journal.

Den första fasen, som kostar mer än 1 miljard euro, innebär att man bygger en tunnel från Matzleinsdorferplatz norrut till stadens rådhus, där nya plattformar för linje U2 kommer att uppföras under de befintliga U2-plattformarna.

De nya plattformarna kommer sedan att användas av den nya linjen U5 som tar över trafiken på den befintliga Rathaus-Karlsplatz-sektionen av linje U2.

En ny del av linje U5 kommer att byggas norr om Wiens rådhus så att den når fram till Franckplatz senast 2024 följt av en ytterligare sträcka via Michelbeuern-AHK till Elterleinplatz under år 2026.

Det nya U2-avsnittet kommer också att byggas färdigt år 2026, medan en förlängning från Matzleinsdorferplatz söderut till Wienerberg förväntas bli färdig 2028.

Under uppbyggnaden av nya plattformar och andra anläggningar kommer linjen U2 att stängas mellan Rathaus - Karlsplatz under två år från och med sommaren 2019, medan stationen Pilgramgasse vid linje U4 kommer att stängas och omgestaltas provisoriskt mellan februari 2019 och 2020 för att skapa en anslutning till linje U2.

Sträckan Karlsplatz - Längenfeldgasse längs linje U4 kommer också att stängas i juli och augusti 2019 för att underlätta arbetet på Pilgramgasse stationen.

Linje U5 kommer att vara den första tunnelbanelinjen i Wien som trafikeras helt automatiskt.

 

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons