Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Gamingindustrin på stark frammarsch

Northspawn arrangeras i Västmanland

Bild: NorthSpawn
Bild: NorthSpawn
Publicerad av
Peter Höök - 08 okt 2018

En stark industritradition och spännande nyetableringar gör Västmanland till en viktig kugge i svenskt näringsliv. Statusen som konkurrenskraftigt industrikluster är beroende av tillgång till rätt kompetens, inte minst inom områden som IT och programmering där ett stort intresse finns att hitta kompetens i den allt mer snabbväxande gamingvärlden. Fram till 2022 räknar man med att det kommer att saknas 70 000 personer inom IT-branschen i Sverige.

Aktiviteter inom E-sport och gaming är på stark frammarsch. Den globala marknaden förväntas växa från cirka 696 miljarder dollar  år 2017 till ca 1,5 miljarder dollar år 2020. Bara i Sverige engageras dagligen nästan 400 000 tittare, en siffra som inkluderar hela 15 procent av landets 15–24-åringar. Sverige ligger i framkant och har hela 54 proffs per miljon invånare, jämfört med 1 respektive 9 för Kina och USA. Här finns också världens största event för e-sport och gaming, DreamHack. Trots det saknas något likande och återkommande event i Mellansverige. Det vill vi ändra på med Northspawn!

Den 1-4 november under höstlovet går Northspawn - Västmanlands nya gamingfestival av stapeln. Under tre dagar kommer gaming- och IT-intresserade att få träffas och utmana varandra under häftiga former.

– Det är självklart att regionen behöver bra och stora event för e-sport och programmering, säger initiativtagare Niclas Sigholm.

Ambitionen med NorthSpawn är att skapa ett årligt återkommande event som över tid blir en institution i regionens aktiviteter.

NorthSpawn ska vara en levande mötesplats för spelare och programmerare och erbjuda en plattform för att skapa värdefulla kontaktytor mellan näringslivet och den kompetens som finns inom spelvärlden. Genom Northspawn bidrar vi till regionens utveckling och att locka studenter, utbildad arbetskraft och etablering av nya företag till regionen. Eventet går i linje med Västmanlands ambition om att vara en attraktiv region med högteknologisk kompetens och industrier i teknikens framkant.

– För att det här ska bli bra behövs många aktörer som samarbetar för regionens bästa, säger Niclas Sigholm, vd på Sigholm och initiativtagare till NorthSpawn. ”Vi har dragit igång det här för att vi tror att det är bra inte bara för unga utan också för staden. Som företag är det viktigt för oss att jobba med att förbättra det samhälle vi verkar i.”

NorthSpawn söker nu fler företag som vill vara med och arrangera eventet för att gemensamt bidra till regionens utveckling. 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons