Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

RIA: Fortsatt stort behov av finansiering av rullande materiel i Storbritannien

RIA är språkrör för Storbritanniens järnvägsförsörjningsgemenskap. Med mer än 200 medlemsföretag representerar organisationen en stor del av branschen.Foto: Creative Commons, Credit: ShepherdMedia
RIA är språkrör för Storbritanniens järnvägsförsörjningsgemenskap. Med mer än 200 medlemsföretag representerar organisationen en stor del av branschen.Foto: Creative Commons, Credit: ShepherdMedia
Publicerad av
Markku Björkman - 04 okt 2018

När det gäller den brittiska regeringens så kallade "Key Budget- paket" har landets Järnvägsindustriförbund (RIA) krävt att regeringen ska fortsätta och helst öka finansieringen av rullande materiel.

Yrkandet ställs efter regeringens Office of Road and Rails beslut att minska Network Rails begäran om 440 miljoner pund i form av samfinansiering för FoU, ner till 100 miljoner dollar, som helt ska gå till förbättringar av infrastruktur.

- Det brittiska järnvägssystemet består av infrastruktur och rullande materiel. Det är viktigt att stödja och finansiera kontinuerligt båda dessa enheter så att tågen kan hålla tiderna och att passagerarkomforten kan bevaras på fortsatt hög nivå, samtidigt som det gäller att minska kostnaderna för nätverkets operativa del. I nästa kontrollperiod, som börjar i april 2019, finns det finansiella medel för infrastruktur och FoU, men dessa går inte att använda för rullande materiel. Om järnvägsindustrin ska kunna planera och möta regeringens utmaningar när det gäller digitalisering av järnvägsnätet, behövs det verkligen en effektiv och heltäckande finansiering för både infrastruktur och rullande materiel, sade RIA:s chef, Darren Caplan.

Källa: RIA / GRR

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons