Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Pilotprojekt för exploatörsdriven planprocess i Härryda

Från vänster: Hanna Areslätt, Tyréns, Anna Wallin och Fia Rönnquist från Härryda kommun.
Från vänster: Hanna Areslätt, Tyréns, Anna Wallin och Fia Rönnquist från Härryda kommun.
Publicerad av
Simon Matthis - 03 okt 2018

Nu har den första exploatörsdrivna detaljplanen gått ut på samråd. I ett pilotprojekt processleder Tyréns tre exploatörsdrivna detaljplaner i Härryda och fungerar som stödjande länk mellan kommunen och byggherrarna.

– En framgångsrik exploatörsdriven planprocess bygger på att kommunen skapar en tydlig målbild, rutin och arbetsordning innan processen börjar, säger Hanna Areslätt, processledare på Tyréns.

I pilotprojektet är tre olika byggherrar involverade och ansvarar för att ta fram utredningar och underlag för detaljplaner. Tyréns är processledare och representerar Härryda kommun, som fungerar som rådgivande instans och kontrollerande myndighet med ansvar för samråd.

– En stor fördel med en exploatörsdriven planprocess är att man får förståelse för allas roller och hur komplex processen är. Vi vet av erfarenhet att till exempel projektledaren hos exploatören har en superviktig roll och behöver vara erfaren, säger Hanna Areslätt.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons