Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

OOG-transporter stort i Helsingborgs hamn

Publicerad av
Simon Matthis - 14 sep 2018

I Helsingborgs hamn hanteras regelbundet laster med gods som stenkrossar, tunga arbetsmaskiner och fordon.

Det handlar om transporter av stora, skrymmande och otympliga föremål som inte får plats i vanliga containrar. OOG står för Out of gauge cargo. Ett område Helsingborgs Hamn satsat mycket på de senaste åren.

– Förenklat kan man säga att det handlar om gods som är för brett, för långt, för högt, för tungt eller på annat sätt omöjligt att lasta in en standard container. Under de senaste åren har vi satsat mycket på segmentet, ambition är att bli en ledande aktör inom denna transportgren. Vi har fått många nya uppdrag inom OOG transporter, berättar Mark Wieden, Sales Executive på Helsingborgs Hamn.

Ett exempel på att hamnen utvecklats starkt inom OOG transporter är att man har ett dedikerat team för stuffning av projektlaster och att man har ett specifikt magasin som hanterar godset. Magasin 712 utgör hamnens Stuffing Center och hanterar regelbundet laster med gods som stenkrossar, reach stackers eller hela pappersbruk. Något som hamnens kund Scan Global Logistics vet allt om.

– Ibland exporterar vi allt från skrymmande utrustning och maskiner till hela fabriker, det kan röra sig om uppemot 350 ton i en last, berättar Mikael Svensson, Operations Manager Projects på Scan Global Logistics och fortsätter. Helsingborgs Hamn har verkligen utvecklats starkt inom OOG de senaste åren och skapat ett starkt erbjudande inom området med duktig personal och stor flexibilitet. Något vi som kund uppskattar mycket, säger Mikael Svensson.

Som kund värderar Scan Global Logistics särskilt hamnpersonalens höga kompetens. Minsta felaktighet vid lastningen på flak eller i Open Top containrar kan leda till förödande haverier till havs.

– Säkerheten är A och O för att leverera kvalitet. Vår personal vet vad som står på spel vid stuffning. Utöver mångårig erfarenhet behöver de vara uppfinningsrika och inte sällan konstruera vaggor och stöttning som gör att lasterna blir 100 procent säkra, innan de kan spänna fast till exempel enorma truckar med kättingar som ska tåla allt som krävs, berättar Mark Wieden.

För den danskägda och globala speditören Scan Global Logistics är Helsingborgs Hamn särskilt uppskattade för service, kunskap och flexibilitet.

– För oss är det förstås en stor fördel att hamnen erbjuder kvalificerad stuffning i samma hamn som godset sedan ska lastat ut från. Jag uppskattar att de har en proaktiv problemlösning och hjälper mig i mitt arbete. De sitter inte på händerna och väntar på alla svar utan tar tag i frågor som uppstår och vårt samarbete är fantastiskt bra, säger Mikael Svensson.

 
I Helsingborgs Hamn stuffar Scan Global Logistics regelbundet reach stackers från exempelvis Konecranes eller värmeväxlare från Alfa Laval. Ofta används 20-fots flak, 40-fots flak eller Open Top containrar.

– Gemensamt för våra laster är att det sällan är enkelt. Det blir ofta kluriga och uppfinningsrika lösningar där vi tillsammans med hamnen kommer på och bygger smarta vaggor med vilka godset kan glida in i Open Top containrar och samtidigt vara enkla att lossa någon helt annanstans i världen. Idag är stuffningen av lasten en viktig del av helheten och en garanti för att högvärdesgods ska nå fram i toppskick, säger Mikael Svensson.

Annons

Annons

Annons