Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

EU-parlamentet röstar om Ungern

Öppnandet av en delvis EU-finansierad Mora-Ferenc - bro i Ungern 2011.Under 2016 tog Ungern emot över 4,5 miljarder Euro i EU-bidrag enligt EU, samtidigt som man betalade in 0,9 miljarder Euro. Landets ekonomi är även i övrigt direkt beroende av EU eftersom hela 81 procent av landets export går till andra EU-länder. Samma sak gäller importen, där står EUs medlemsländer för 78 procent av all import till landet. Det gör Ungern direkt ekonomiskt beroende av unionen. Foto: Wikipedia, kredit: Burrows
Öppnandet av en delvis EU-finansierad Mora-Ferenc - bro i Ungern 2011.Under 2016 tog Ungern emot över 4,5 miljarder Euro i EU-bidrag enligt EU, samtidigt som man betalade in 0,9 miljarder Euro. Landets ekonomi är även i övrigt direkt beroende av EU eftersom hela 81 procent av landets export går till andra EU-länder. Samma sak gäller importen, där står EUs medlemsländer för 78 procent av all import till landet. Det gör Ungern direkt ekonomiskt beroende av unionen. Foto: Wikipedia, kredit: Burrows
Publicerad av
Markku Björkman - 07 sep 2018

Europaparlamentet kommer på tisdag den 11 september rösta om huruvida man ska inleda en Artikel-7-process mot Ungern. Man ska då rösta om att anta en rapport som rekommenderar att EU startar en utredning om Ungern bryter mot EU:s grundläggande fri- och rättigheter.

Enligt rapporten finns det över ett dussintal oroande fall i Ungern när det gäller yttrandefrihet och minoriteters rättigheter, uppger EUobserver. Det är första gången parlamentet röstar om en Artikel 7-process, tidigare har EU-kommissionen inlett ett liknande förfarande mot Polen.

EU-kommissionär Günther Oettinger varnar för att vissa medlemsländer vill försvaga och förstöra unionen.

Att allt fler regeringar i medlemsländerna styrs av tydligt EU-kritiska partier har fått Tysklands EU-kommissionär att reagera.

– Enligt min mening svävar [EU] i livsfara. Vissa i Europa vill försvaga eller till och med förstöra det – Polen, Ungern, Rumänien och Italiens regering, sade EU:s budgetkommissionär, den tyske kristdemokraten Günther Oettinger på tisdagen, enligt Politico.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons