Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Transportföretagen och Försvarsmakten i samarbete om kompetensförsörjningen

Publicerad av
Simon Matthis - 07 sep 2018

Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande betydelse för varje professionell organisation. Som ett led i arbetet att lösa kompetens- och personalförsörjningen för transportnäringen och Försvarsmakten har Mattias Dahl, vd Transportföretagen, och Micael Bydén, ÖB, skrivit på en avsiktsförklaring om ett övergripande samarbete.

Transportnäringen är i stort behov av personal. Samarbete med Försvarsmakten kan vara ett steg på vägen för att lösa kompetensförsörjningsfrågan.

– Inom loppet av en tioårsperiod kommer 40 000 jobb att gå förlorade inom transportnäringen om inte viktiga politiska satsningar görs. Det handlar bland annat om att få fler yrkesförare och mekaniker till transportnäringen. Försvarsmakten har liknande utmaningar. Det är vår förhoppning att vi, genom denna avsiktsförklaring, ska kunna lösa våra utmaningar gemensamt, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons