Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Helsingborg utvecklas

Foto: Helsingborgs kommun
Foto: Helsingborgs kommun
Publicerad av
Peter Höök - 10 aug 2018

I mitten av augusti startar etapp 3 av utvecklingen av Helsingborgs paradgator som omfattar 2 delsträckor; Trädgårdsgatan söder till tingsrätten samt Helsingborgs konserthus till Kopparmölleplatsen. Vid Tingsrätten bygger staden bland annat bussfiler och en ny busshållplats. Helsingborg lägger även nya ledningar och byter ut belysning längs gatan. Vid Kopparmölleplatsen bygger man om båda busshållplatserna och flyttar cykelbanorna upp på trottoarerna.

Samtidigt som man startar upp etapp 3 pågår delar av etapp 2, Stortorget till Helsingborgs konserthus.

Efter hand som  nya färdiga sträckor öppnas längs gatan blir det tydligt hur slutresultatet kommer att bli. Bättre belysning, rymliga platser för uteserveringar, fler papperskorgar och sittplatser. Men inte minst finns det plats för alla – cyklar, åker buss eller kör bil.

— Mitt tips till alla som rör sig i centrum är att gå en extra sväng och titta på de färdiga delarna. Och håll ut – det kommer att bli lika bra längs hela gatan, säger Marie Holmqvist, projektchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Drottninggatan och Järnvägsgatan ska vara ombyggd och klar i juni 2019 när HelsingborgsExpressen börjar trafikera sträckan. Vissa ändringar kan ske under arbetets gång

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons