Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Network Rail investerar 4 miljarder pund i Skottlands järnvägar

Nyligen restaurerade Forthbron, är en järnvägsbro i Skottland över Firth of Forth, väster om Edinburgh, byggd 1883-1890. Bron var ett av de största broprojekten på den tiden och höll världsrekordet för brospännvidd i 40 år. Foto: Network Rail Consulting
Nyligen restaurerade Forthbron, är en järnvägsbro i Skottland över Firth of Forth, väster om Edinburgh, byggd 1883-1890. Bron var ett av de största broprojekten på den tiden och höll världsrekordet för brospännvidd i 40 år. Foto: Network Rail Consulting
Publicerad av
Markku Björkman - 10 aug 2018

Ledande brittiska företaget för järnvägsinfrastruktur, Network Rail, planerar att investera 4 miljarder pund i Skottlands järnvägar mellan 2019 och 2024 i syfte att sörja för underhåll och förbättra järnvägsnätet i regionen.

Satsningen beräknas ge 200 nya jobb, som kommer att fördelas över hela Skottland, inklusive nordöstra Highlands och Perthshire.

Investeringen förväntas också bidra till förstärkning av Network Rails egen arbetsstyrka och hjälpa till att genomföra planerade projekt inom Skottlands järnvägsnät under de närmaste fem åren.

- Järnvägsresor är mer populära nu än någonsin tidigare med 96 miljoner passagerare varje år och vår bransch bidrar till att hålla landet och dess ekonomi i rörelse, konstaterade Network Rail skotska personalchef Nick Pascazio.

- Vi bygger för närvarande den bästa järnvägen Skottland någonsin har haft och att vi behöver rekrytera och behålla bästa möjliga personalstyrkan, sade Pascazio, till Railway Gazette.

Som en del av rekryteringsenheten kommer företaget att anställa personer för administrativa, logistik- och planerings- och järnvägsoperativa arbetsuppgifter samt rekrytera tekniker, teamledare, byggande och ansvariga för projektledning.

Network Rail arbetar för närvarande med olika projekt i Skottland för att utöka järnvägsnätet, introducera elektriska tåg samt förbättra passagerarutrymmena.

Som en del av ScotRail Alliance, ansvarar företaget för drift och skötsel av cirka 2800 miles av spår, 359 stationer och mer än 14 000 byggnader och anläggningar i Skottland.

Inom Skottlands totala järnvägsnät färdas drygt 2 500 tåg varje dag.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons