Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Tallink ökar antalet godstransporter

Foto: Tallink
Foto: Tallink
Publicerad av
Peter Höök - 09 aug 2018

Nu har Tallink Grupp publicerat sin delårsrapport för de första sex månaderna av 2018. Företagets godstransporter såg en stadig ökning med 9,2 procent fler fraktenheter transporteras på alla företagets linjer totalt under de första sex månaderna 2018, jämfört med samma period 2017.

Största andelen av fraktenheterna som transporteras av bolagets genomfördes på rutten Finland - Estland, med totalt 122 914 transporterade fraktenheter under de första sex månaderna av året, vilket är 10,4 procent mer än under samma period föregående år. Antalet fraktenheter som transporteras ökade också på rutten Sverige - Estland, där totalt 25 124 fraktenheter transporterats, vilket är 16.6 procent mer än föregående år. Den mest anmärkningsvärda ökningen av antalet transporterade fraktenheter noterades på rutten, Sverige - Lettland, där totalt 7 832 fraktenheter transporterats, vilket är 45.8 procent mer än under samma period föregående år.

– Resultaten påverkades väsentligt av ökade bränslepriser på de globala marknaderna jämfört med samma period föregående år. Minskningen av det totala antalet passagerare på Tallinn-Helsingfors-rutten under andra kvartalet 2018, enligt statistik från Port of Tallinn, har också påverkat den bredare marknaden och konkurrenslandskapet, men Tallink har lyckats öka antalet passagerare och marknadsandelar på denna rutt som ett resultat av investeringar som gjorts av företaget, säger Paavo Nõgene, vd på Tallink Grupp.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons