Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Förbifart Stockholm påverkar grundvattnet?

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 09 aug 2018

När det byggs tunnlar finns det alltid en risk att grundvattnet sänks. För att hålla koll på om bygget av E4 Förbifart Stockholm påverkar ekosystemen görs bland annat växtinventeringar. E4 Förbifart Stockholm byggs djupt under mark, som mest 80 meter ner. För att grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt tätas sprickor i berget innan man spränger. Sprickorna fylls med en cementblandning som förhindrar att grundvatten läcker in i tunneln. Växtinventeringen är viktig för att kontrollera om åtgärderna räcker eller om andra skyddsåtgärder behöver sättas in.

– Man kan se på träden här att detta är en olikåldrig skog. Det betyder att både unga och gamla träd finns här. Det har inte varit något kalhygge och att man sedan har planterat alla träd på en gång, utan träden har fått etablera sig vid olika tillfällen. Man ser också gamla träd av flera olika träslag, vilket är ovanligt i produktionsskogar. I sådan här skog hittas ofta en stor variation av olika arter, berättar Rikard Anderberg, ekolog på Ekologigruppen.

Växterna inventeras och det förs protokoll på vad som hittas. Resultatet från de olika inventeringarna i Hansta naturreservat jämförs över tid så att ett fuktindex kan tas fram. Ekologigruppen analyserar detta fuktindex och meddelar därefter Trafikverket ifall det skett förändringar i typen av växter som växer i ekosystemet. Som stöd i sin analys tar Ekologigruppen hjälp av data från Riksskogstaxeringen, RIS.

– RIS är ett program som syftar till att undersöka tillstånd och förändringar i det svenska skogslandskapet. Tack vare RIS får vi referensvärden som vi kan jämföra mot. Sen kan vi resonera kring ifall det är E4 Förbifart Stockholm som påverkar ekosystemet eller ifall det rör sig om mer storskaliga förändringar som till exempel ett förändrat klimat, förklarar Rikard Anderberg.

Källa: Trafikverket

Annons

Annons

Annons