Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Samordnade varutransporter till drygt 130 förskolor

Foto: Linköpings kommun
Foto: Linköpings kommun
Publicerad av
Peter Höök - 06 aug 2018

Idag startar de första samordnade varutransporterna av livsmedel till drygt 130 förskolor, skolor och boenden i Linköpings kommun. Under 2018 kommer ännu fler varugrupper att ingå i de samordnade varutransporterna.

Kommunens arbetsplatser tar emot en mängd varor varje vecka – allt från livsmedel till kontorsmaterial och städartiklar. Genom samordnade varutransporter minskar mängden tunga transporter, med minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet som följd.

– Samordnad varudistribution innebär att varorna levereras till ett och samma ställe, en samlastningscentral. Genom att samordna leveranserna räknar vi med att antalet transporter kan mer än halveras, säger projektledare Jörgen Svensson.

Transportföretaget GDLstår för samlastningscentralen där alla leverantörer lämnar sina varor som därifrån körs ut till kommunens verksamheter. Idag påbörjas utkörningen av livsmedel till drygt 130 förskolor, skolor och boenden. Under 2018 läggs andra varugrupper som städartiklar och kontorsmateriel successivt på. Full utbyggt kommer över 400 kommunala verksamheter få sina transporter levererade via samlastningscentralen.

– Istället för 5-6 lastbilar kommer det nu en bil till en skola. Det blir en kraftig förbättring av trafiksäkerheten vid våra skolor och boenden. Att lastbilarna kommer att köras på biogas innebär att vi får både bättre luftkvalitet i staden och tar kliv närmare målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025, säger miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg.

Samlastningscentralen förväntas också förenkla för mindre lokala och regionala leverantörer att delta vid kommunala upphandlingar eftersom de bara behöver leverera varor till ett ställe.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons