Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Bild: Industrifakta.
Bild: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 aug 2018

Enligt Industrifakta har de senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker, vilket bidrar till en negativ spiral där nedläggningar minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de kvarvarande butikerna.

I många fall har verksamheterna ersatts av caféer och restauranger, vilka gynnats av de senaste årens positiva konjunktur och det växande intresset för att äta ute. Detta gör att det blir liv och rörelse i stadskärnorna trots att en del av detaljhandeln försvinner.

Nästa kraftmätning blir troligen kommande lågkonjunktur. Blir café och restaurangbesök något som prioriteras ned om hushållets inkomster minskar eller om kostnaderna för bostadslånen stiger när räntorna höjs? Kommer e-handeln att ytterligare stärka sina positioner när vi tvingas dra ner på bilkörningen och behovet av att jämföra priser ökar. Kommer vi se en andra våg av nedlagda verksamheter i stadskärnorna om underlaget till både handel och restauranger tryter?

Både cityhandel och köpcentrumhandel slåss mot den växande e-handeln och det gäller att hitta andra verksamheter som kan etablera sig i områdena och som drar besökare. Andelen serviceinrättningar vid sidan om matställen och caféer kommer troligen att växa inom köpcentrumhandeln och eventuellt flytta från stadskärnor. Men många typer av sådana tjänster kan drabbas i en lågkonjunktur. Det riskerar att bli en fortsatt kamp mellan stadskärnor och köpcentrum som nu även kan drabba andra verksamheter än detaljhandeln.

Källa: Industrifakta AB

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons