Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Ny spårvagnslinje öppnades till Luxemburgs centrum

Invigning av den andra fasen av spårvagnslinjen i Luxemburg den 37 juli 2018. Foto: Wikipedia, kredit: GilPe
Invigning av den andra fasen av spårvagnslinjen i Luxemburg den 37 juli 2018. Foto: Wikipedia, kredit: GilPe
Publicerad av
Markku Björkman - 06 aug 2018

Spårvagnarna återvände till hjärtat av Luxemburg City den 27 juli, i och med öppnandet av en ny 1,6 km lång delsträcka från Pont Rouge till Place de l'Etoile.

Utvidgningen servar tre nya stationer: Theatre, Faiencerie och Stäreplaz/Etoile, och förbinder Kirchberg-kvarteret med stadens centrum.

Det första 3.6 kilometer långa och åtta stationer innehållande avsnittet i norr om centrum mellan LuxExpo och Rout Bréck-Pafendall (Pont Rouge) öppnade i december 2017.

Den nya sektionen öppnades av ministern för hållbar utveckling och infrastruktur, François Bausch, borgmästare i Luxemburg, Lydie Polfer, ansvarig för mobilitet, Patrick Goldschmidt, och cheferna för spårvagnsoperatören Luxtram.

Den nyöppnade sektionen är helt överledningsfri. Spanska CAF har tilldelats ett kontrakt leverans av ytterligare 12 Urbos  för 40 miljoner euro. Fordonen har utrustats med så kallad superkapacitor med ackumulatorteknik för snabb laddning på marknivå vid stationer för färd på linjen, förutom de 9 CAF-tågen som opererar för närvarande längs Luxexpo-Stäreplaz/Etoile-linjen.

Sektionen är en del av ett projekt på 549 miljoner euro, som går ut på att senare bygga en 16 kilometer lång linje genom staden. Sträckan kommer att ha 24 stationer och turtätheten kommer att ligga mellan tre och fem minuter.

Källa: IRJ

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons