Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Helsingfors Metro utrustas med styrsystemet CATO C-DAS

Kampens metrostation i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit: Kallerna
Kampens metrostation i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit: Kallerna
Publicerad av
Markku Björkman - 05 aug 2018

Helsingfors kommunala kollektivtrafikbolag (HKL) har tilldelat Transrail, Sverige och Welado, Finland, ett kontrakt för installering av ett Connected Driver Advisory System (C-DAS) för stadens tunnelbanenät.

HKL strävar efter att minska Metronnätets energiförbrukning med mellan 15-25 procent och öka dess kapacitet med hjälp av CATO C-DAS-systemet, som har utvecklats av Transrail. Elförbrukningen förväntas stiga ytterligare efter slutförandet av västmetrons andra del och genom ökad trafik.

Projektet beräknas vara klart i oktober.

C-DAS-system ger en direkt koppling mellan förarsystemets styrsystem på tåget och trafikledningssystemet (TMS). TMS fastställer tidskrav med avseende på schemaläggning och efterlevnad av tidtabellen, medan DAS definierar den optimala körstilen inom tidskravens gränser. Schemaläggning, routing och uppdatering av hastighetsbegränsningar meddelas automatiskt till tåget i realtid.

   

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons