Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Telelinjer klarar skogsbränder

PTS bevakar frågan

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 31 jul 2018

Ett större antal skogsbränder pågår i Sverige. Bränderna har hittills haft låg påverkan på telefonin, konstaterar PTS efter avstämning med både operatörer och andra berörda aktörer. Möjligheten att ringa nödnumret 112 har inte påverkats av bränderna. Risken finns dock att bränderna kan få påverkan på elektronisk kommunikation.

Bland annat har myndigheten utfärdat radiotillstånd för de utländska räddningstjänster som bistår vid släckningsarbetet. Dessutom har PTS utfärdat tillstånd för att tillfälligt förstärka mobiltäckning vid drabbade områden, samt bedrivit tillsyn i störningsärenden.

Operatörerna arbetar förebyggande för att kunna agera om större störningar på telefoni och internet uppstår till följd av bränderna. I vissa fall har också kapacitetshöjande åtgärder vidtagits i förbyggande syfte. Myndigheten samverkar med operatörerna, vid behov, i frågor kring bland annat resurser och tillstånd.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons