Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Plast ersätter stål i betongkonstruktioner

Ny forskning från LTU

Foto: LTU
Foto: LTU
Publicerad av
Peter Höök - 27 jul 2018

Forskare inom Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet har hittat en ny lösning för att bibehålla stabiliteten i betongkonstruktioner. Genom att förstärka strukturen kan man återställa den ursprungliga kapaciteten.

–  Att skapa öppningar i betongväggar är ganska vanligt idag. Dessa förändringar kräver att stora bitar av betong skärs ut ur väggen. Jag har själv arbetat som konsult med sådana uppdrag i flera projekt, säger Gabriel Sas, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för projektet på uppdrag av Norut.

Normalt förstärker man öppningar i betongväggar eller stålram för att öka bärförmågan. I detta projekt har vi istället använt fiberförstärkta polymerer, FRP, det vill säga ett kraftigare plastmaterial, liknande vad som används inom flygindustrin. Ramen limmas fast i betongen. Materialet kostar något mer, men om man tittar på helheten med logistik, arbetsvolym, antalet arbetare, då blir det billigare.

–  Tillsammans med Cosmin Popescu, den doktorand som ansvarar för projektet, har vi testat denna teknik här på Complab. Jag tror att vi kan få ännu bättre resultat om vi optimerar mönstret på plasten. Men det är något vi kommer att göra i fortsättningen av projektet, säger Gabriel Sas.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons