Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Tar över det regionala utvecklingsansvaret från staten

Sju landsting i nya roller

Malin Frenning, landstingsdirektör
Malin Frenning, landstingsdirektör
Publicerad av
Peter Höök - 10 jul 2018

Den 1 januari 2019 flyttar ansvaret för flera frågor som rör utvecklingen i Stockholms län från Länsstyrelsen till landstinget. Nu förbereder sig landstinget inför ett utökat ansvar och en ny roll i regionen.

Genom det utökade uppdraget kan landstinget ta ett större ansvar för regionens utveckling som helhet, stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör regionen, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplan för transportinfrastruktur.

– Nu intensifierar landstinget förberedelserna inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret och vår nya roll. En angelägen fråga är att hitta goda samarbetsformer i regionen, med fokus på invånarnas bästa. Jag ser mycket fram emot att vara en del i att driva arbetet med en attraktiv Stockholmsregion, säger Malin Frenning, landstingsdirektör..

Stockholmsregionen är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och har också en särskild roll utifrån de huvudstadsfunktioner som finns i länet. Det ställer krav på gemensam planering, gemensamma beslut och insatser. Den nya rollen innebär att landstinget från den 1 januari får ett större ansvar för regionens utveckling och tar en mer aktiv roll.

Annons

Annons

Annons