Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 27 2019
Senaste Nytt

NIB finansierar utbyggnad av Ystads hamn

Foto: Ystad Hamn
Foto: Ystad Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 03 jul 2018

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Ystads kommun har tecknat ett 25-årigt lån på 500 miljoner kronor för att finansiera en utbyggnad av Ystads hamn. Det framgår av ett pressmeddelande från NIB. 

Ystads hamn är en av de största färjehamnarna och transportnoderna i södra Sverige med utmärkta förbindelser till Bornholm, Polen och Centraleuropa.

Utbyggnaden gör det möjligt för hamnen att dra nytta av den ökande trafiken på sträckan mellan Ystad och Świnoujście och hantera både större fartyg och fraktvolymer.

Då hamnen byggs ut söderut kan större fartyg anlöpa den yttre hamnbassängen. Två nya färjelägen kommer att byggas och vågbrytaren på södra sidan ska breddas. Efter att utbyggnaden är klar 2021 kommer den inre hamnen att användas för passagerartrafik.

”Den nya hamninfrastrukturen kommer att avhjälpa flaskhalsar och möta växande frakt- och turistflöden nästa årtionde. Då handelskontakterna och turismen ökar är frakthantering och hamnfunktioner avgörande för Östersjön när det gäller att främja samtrafik och intäktsmöjligheter”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Sjötransporter betraktas som ett bättre alternativ till vägtransporter, och hela 15 procent av all frakt i världen transporteras via Östersjön.

Ystad Hamn Logistik AB ansvarar för all verksamhet i Ystads hamn som är en av de största färjehamnarna i Sverige. Ystads kommun ligger i Skåne i södra Sverige och har cirka 30 000 invånare.

 

Annons

Annons

Annons