Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Swedavia utför underhållsarbete på start- och landningsbanor

Stockholm Arlanda Airports rullbanor asfalteras

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 15 jun 2018

Rullbanorna – det som i dagligt tal kallas start- och landningsbanor – används i princip dygnet runt, året om på Stockholm Arlanda Airport. Banorna är belagda med asfalt och precis som med vägar så måste underhållsarbete genomföras regelbundet. Ibland avser det att laga brister och ibland innebär det att asfaltera om hela banan.

Asfaltering bör ske under den varma årstiden för att uppnå bästa resultat i asfalteringen. Ett planerat underhåll av den 3 300 meter långa rullbana 1 kommer att ske under perioden 18 juni till 19 augusti. Underhållet innefattar reparationer av skador som uppkommit, bortfräsning av gammal asfalt och påläggning av ny asfalt.

Underhållsarbetet har utökats med en vecka i vardera änden av tidsperioden jämfört med tidigare aviserade planer. Detta beror på att de åtgärder som nu genomförs är mer omfattande än de som ursprungligen planerades.Förhoppningen är att genom detta undvika oplanerade avstängningar i framtiden.

Swedavia för en löpande dialog med berörda i närområdet, främst genom direkt kontakt med de aktuella kommunerna. Ambitionen är alltid att så långt det är möjligt avisera planerade banarbeten långt i förväg.

– Renoveringen av rullbanan är en naturlig del i underhållsarbetet på flygplatsen, säger Peder Grunditz flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport. I detta fall är det fråga om en stor aktivitet som är tidskrävande. Under tiden kommer vi att använda rullbana 2 och 3 mer än vanligt. Det innebär ett förändrat bananvändningsmönster och fler flyg än vanligt över vissa områden runt flygplatsen. Vi beklagar eventuella olägenheter av detta och hoppas på förståelse för vikten av att genomföra reparationsarbetet.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons