Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Tunnelbana med höghastighetståg hett ämne på konferens

I London kommer delar av HS2 gå i tunnel. Karta: Wikimedia Commons
I London kommer delar av HS2 gå i tunnel. Karta: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 13 jun 2018

På konferensen World Congress on High Speed Rail, som arrangerades av UIC i Ankara nyligen, diskuterades bland annat höghastighetstrafik på korta avstånd, även i tunnelbanan.

Enligt professor Andrew McNaughton, som är teknisk rådgivare till projektet High Speed 2 i Storbritannien, är samarbetet mellan åtta av Storbritanniens största städer en nyckel till framgång för projektet som är under uppbyggnad. Antal passagerare med HS2 beräknas till 85 miljoner årligen när det står klart, enligt Andrew McNaughton.

Framgångar med höghastighetståg på pendelavstånd har också gjort i Spanien, på sträckan Toledo-Madrid, och i Italien.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons