Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare

Foto: Railcare
Foto: Railcare
Publicerad av
Simon Matthis - 12 jun 2018

Trafikverket har beslutat att förlänga ett tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är 16 MSEK och avser arbeten som utförs till och med 1 maj 2019. Ytterligare ett optionsår finns kvar i kontraktet.

Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige.

– Det känns bra att snöröjningskontraktet med Trafikverket är förlängt ännu ett år och att våra snömaskiner kommer fortsätta att arbeta under vinterhalvåret på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur. Genom detta kontrakt säkrar vi intäkterna fram till år 2019 med möjlighet till ytterligare förlängning, vilket är mycket glädjande, säger Jonny Granlund, verksamhetsansvarig Railcare, i ett pressmeddelande.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons