Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Omfattande broarbeten på Lolland klara

Foto: Banedanmark
Foto: Banedanmark
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jun 2018

I dag på måndagen har tågtrafiken återupptagits mellan Nykøbing och Rødby efter 11 veckors uppehåll, då omfattande broarbeten genomförts. Flera broars fuktskydd har bytts ut och andra broar har byggts ut för att förberedas för framtida tvåspårig tågtrafik. Arbetena är ett led i Fehmarn bält-projektet.

– Utbyggnaden av den befintliga järnvägen från Ringsted till Rødby är i full gång, och med förberedelserna av broarna på Lolland kommer att vara klart för att köra tåg på två spår. Resten av uppgradering på Lolland kommer att anpassas till öppnandet av Fehmarn bär, säger Pernille Palstrøm, platschef på Banedanmark i ett pressmeddelande.

Fehmarn bält-projektet är Danmarks största infrastrukturprojekt med en total budget på drygt 62 miljarder kronor.

 

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons