Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Trelleborgs Hamn har öppnat en ny incheckningsareal

Trelleborgs Hamn har öppnat ett nytt incheckningsareal. Foto: Trelleborgs Hamn
Trelleborgs Hamn har öppnat ett nytt incheckningsareal. Foto: Trelleborgs Hamn
Publicerad av
Markku Björkman - 11 jun 2018

Trelleborgs Hamn har öppnat en ny incheckningsareal. Hamnen står inför nya utmaningar i takt med att trafiken ökar år för år, skriver hamnen på ett pressmeddelande. 

-Fler enheter kräver mer utrymme både när det gäller incheckningsområdet såväl som uppställningsytor inne i hamnen". För att effektivisera och möta den ökande trafikvolymen har nya check-in byggts. Genom att flytta nuvarande check-in åt sydväst beräknar Trelleborgs Hamn att klara trafiksituationen fram tills att en ny östlig tillfart till hamnen är klar om cirka tio år.

Incheckningsområdet är betydligt större än tidigare och ytorna för nuvarande check-in kommer att användas som uppställningsytor och därmed blir det effektivare logistik i hamnen. Skyltningen effektiviseras också och hamnen går från fast till digital skyltning.

Nya check-in och uppställningsytor i Trelleborgs Hamn är en del av det pågående EU-projektet ”Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III”, som behövs för att möta de ökande volymerna i trafiken under Trelleborgs Hamns utbyggnad och flytt. TT-Line har också en aktivitet i projektet då de kommer att modernisera och erbjuda personbilarna på nya check-in fyra stycken automater för själv check-in.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons