Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Tamsons: ”Snart kan du blippa kontokortet i SL-trafiken”

Biljettspärrar i Stockholms tunnelbana. (arkivbild) Foto:  Christer Wiik
Biljettspärrar i Stockholms tunnelbana. (arkivbild) Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 08 jun 2018

Under sommaren 2019 kommer SL-resenärerna kunna betala sin biljett med sitt bankkort direkt i spärren. Tillsammans med införandet av enhetstaxa och nya mobila biljettlösningar fortsätter arbetet med att göra det enklare att resa med SL-trafiken. I förlängningen innebär detta att det nuvarande biljettsystemet, SL Access, kan fasas ut. Trafiknämnden fattar beslut om satsningen den 19 juni.

- Detta är ett naturligt steg i Moderaternas ambition att skapa världens mest moderna kollektivtrafik. Med detta sänker vi tröskeln ytterligare för resenärerna att lätt kunna resa och betala för sig, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

- Detta betyder att du slipper ladda ditt access-kort vid en automat för att istället kunna använda ditt bankkort. Vi tar helt enkelt bort ett onödigt steg i biljettköpet, fortsätter Tamsons.

- Detta sker hand i hand med att hela 99 procent av alla kort väntas vara kontaktlösa under slutet av 2019. Utvecklingen går rasande snabbt och SL måste inte bara följa med, utan leda utvecklingen. Ett enklare SL är ett bättre SL för både fler och nöjdare resenär, avslutar Tamsons.

Fakta:
En introduktion av kontaktlösa kort som biljett i SL-trafiken innebär att resenärer som har ett kontaktlöst betalkort har allt som behövs för att resa med SL. När betalkortet blippas på bussen eller i en spärr skapas en biljett i biljettsystemet kopplad till kortet som används. Det innebär att de resenärer som har ett kontaktlöst betalkort vet att de alltid kan resa med SL.
Detta kommer att införas under sommaren 2019. Ett införande av kontaktlös betalning innebär investeringar för att anpassa både hård- och mjukvara vilket beräknas kosta cirka 57 miljoner kronor. Beslut fattas av Trafiknämnden den 19 juni i år.
Källa: Moderaterna Stockholms län

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons