Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

SL: "Unik satsning på konst längs Tvärbanan"

Rebecka Bebben Andersson. Foto: Hans Ekestang
Rebecka Bebben Andersson. Foto: Hans Ekestang
Publicerad av
Christer Wiik - 08 jun 2018

Konstnären Rebecka Bebben Andersson har fått uppdraget att ge konstnärlig gestaltning åt nio teknikhus som SL uppför längs Tvärbanans Kistagren. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

En viktig del i resan med Tvärbanan är den arkitektoniska- och konstnärliga utformningen. För första gången gör trafikförvaltningen/SL en konstsatsning på teknikhusen. Teknikhus finns placerade längs med alla SL:s spårlinjer och innehåller teknisk utrustning som krävs för att driva trafiken.

Först ut att gestaltas är teknikhuset vid Bromma Blocks, som ska stå klart 2019.

– Jag tänkte direkt att uppdraget var som gjort för att utföras i tekniken grafisk betong, säger konstnären Rebecka Andersson, det är en teknik jag arbetat med förut och som jag verkligen gillar.

Tekniken gör det möjligt att göra hållbara mönster och bilder som relief i prefabricerade betongytor. Reliefen är endast några millimeter djup och mycket hållbar.

– Det är viktigt för mig som konstnär att förhålla mig till platsen där verket ska vara, berättar Rebecka. Jag bestämde mig för att arbeta med berättelser om platserna där teknikhusen är placerade. Jag valde att arbeta med slumpvis utvalda kvinnor och flickor med starka relationer till platserna. De berättar någonting för mig som jag tolkar i bild.

Teckningarna ska fungera som en karta och sätts samman i en lång bild på alla husfasaderna. Det finns små detaljer på bilderna som man bara kan se när man kommer nära.

Trafikförvaltningen fick in 99 intresseanmälningar för att ge konstnärlig gestaltning åt teknikhusen längs Tvärbanans Kistagren. Tre konstnärer valdes ut för att göra skissuppdrag och därefter utsågs den konstnär som får vidareutveckla idéskissförslaget i samarbete med projektets arkitekt. Budgeten för gestaltningen av teknikhusen är 5 miljoner kronor.
Källa: SL

 

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons