Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Tel Aviv bygger Israels högsta skyskrapa

Skyskrapan, t.h. ska stå vid en trafikknutpunkt för tre olika städer, Givatayim, Ramat Gan och Tel Avivi. Höghuset ska vara en symbol för stor-tel-aviv-området. Foto: Miloslavsky Architects
Skyskrapan, t.h. ska stå vid en trafikknutpunkt för tre olika städer, Givatayim, Ramat Gan och Tel Avivi. Höghuset ska vara en symbol för stor-tel-aviv-området. Foto: Miloslavsky Architects
Publicerad av
Markku Björkman - 07 jun 2018

Tel Avivs Stadsplanemyndighet godkände den 6 juni en plan om att bygga Bein Arim Tower, som förväntas bli Israels högsta skyskrapa någonsin. Samtidigt beslutade styrelsen att fördubbla det offentliga utrymmet runt byggnaden som svar på invändningar mot byggandet av ett 400 meter högt torn.

Tornet med 100 våningar kommer att byggas mellan Givatayims Shefa Tal Street, en förlängning av Tel Avivs Yigal Alon Street och Ramat Gans Ze'ev Jabotinsky Street, nära Arlosoroff avfarten på Ayalon Highway.

Skyskrapan kommer att placeras nära Tel Avivs centralstation och den planerade röda linjen i Tel Avivs metro. Cirka 120 000 kvadratmeter utrymme tilldelas för kontor, handel, offentliga utrymmen och hotellrum. Byggnaden är ett förslag från Tel Avivs kommun.

Planens huvudsakliga förändring innebär att det offentliga utrymmet ökas från 5 000 kvadratmeter till 10 000 kvadratmeter, som svar på invändningar från nuvarande och framtida invånare i området.

- Planen lägger tonvikten på det offentliga rummet, som kommer att innehålla två gångbroar, uppgav Daniella Posek, ordföranden i Tel Avivs distriktsstyrelse.

- Höghuset kommer att bli en knutpunkt för tre olika städer i stor-tel-aviv-området. Byggnaden knuter samman viktigaste kollektivtrafikområdena i landet och dess största metropol, förklarade hon, med hänvisning till Givatayim, Ramat Gan och Tel Aviv.
 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons