Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

”Bara var tionde kommun är beredd på de självkörande bilarna”

Trots en digitaliserad framtid runt hörnet är det få kommuner som har börjat förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kommer att betyda. Det visar svaren från Trivectors kommunrakning SHIFT2018. Foto: Trivector
Trots en digitaliserad framtid runt hörnet är det få kommuner som har börjat förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kommer att betyda. Det visar svaren från Trivectors kommunrakning SHIFT2018. Foto: Trivector
Publicerad av
Christer Wiik - 07 jun 2018

Trots en digitaliserad framtid runt hörnet är det få kommuner som har börjat förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kommer att betyda. Det visar svaren från Trivectors kommunrankning SHIFT2018.

I årets SHIFT-rankning av hur Sveriges städer arbetar med hållbara transportsystem, lyfter vi särskilt fram hur väl kommunerna är insatta i och börjat förbereda sig för digitaliseringen av transportsystemet.

-   Det är mycket viktigt att våra städer börjar förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kan innebära. Kommer de självkörande fordonen att vara ett hot eller en möjlighet till exempel, säger Christer Ljungberg, VD för Trivector och som specialstuderat de digitala trenderna.

Autonoma fordon är ett mycket omdebatterat ämne både bland allmänheten och hos experter. Trots det är det knappt en tiondel av kommunerna i SHIFT2018 som säger sig vara mycket insatta i ämnet och att verksamheten börjat förhålla sig till det.

Helsingborg är en av de kommunerna som i hög grad är insatta i och börjat förhålla sig till autonoma fordon.

-   I Helsingborg är mantrat att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, där ett exempel är ett pågående arbete med digitalisering av stadens alla parkeringsplatser, säger trafikplanerare Martin Wester. På sikt kan vissa av dessa platser konverteras till på- och avstigningsplatser för automona fordon.

Fler kommuner har börjat förhålla sig till elektrifiering i transportsystemet. Nästan en tredjedel av kommunerna anser sig vara i hög grad insatta i ämnet och har börjat förhålla sig till elektrifiering. En av dem är Västerås Stad.

-   Västerås har sedan 2009 planerat för en elektrifiering av transportsystemet i samverkan med näringslivet, säger transportrådgivare Jenny Bergström. Arbetet sker utefter en handlingsplan för fossilfria fordon med olika åtgärder, t ex laddplatser vid viktiga målpunkter i kommunen och informationsinsatser för bostadsrättsföreningar och företag.

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT bygger på de 45 största kommunernas enkätsvar samt på data från flera nationella databaser. Nytt för i år är att kommunernas arbete med framtidsfrågor och innovationer i transportsystemet också poängsätts.

Vilken kommun som är allra bäst på hållbara transporter 2018 presenteras i Almedalen den 4 juli. Trivector arrangerar samma dag ett särskilt seminarium om digitalisering av transportsystemet.

 

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons